Ple del 31/01/2017

Del 26 d'abril de 2017 a les 00.05 h al 26 d'abril de 2027 a les 00.05 h

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (12-19.12.16).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Concedir, si escau, una bonificació en l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, per raons sociolaborals, al sr. Jordi Lacambra Marimon (Inbopal S.A.).
  4. Aprovar, si escau, el compte de recaptació corresponent a l’exercici 2016.
  5. Aprovar, si escau, el conveni de constitució d’una servitud de pas en el camí de La Costa de Cal Tresó amb els senyors Martí Saura i Pujadas i Martí Saura i  Esteve. 
  6. Adquirir, si escau, un terreny necessari per a la correcta execució del projecte “Ordenació de l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua”.
  7. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 26.04.2017 | 00:11