Ple del 31/05/2022

Del 30 de maig al 12 de juliol de 2022 de 00:00 a 00:00

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, el proper dia 30 de MAIG de 2022, a les 20:00 hores, per tal de celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (04-02.05.22).
  2. Aprovar, si escau, el plec de condicions que regularà la contractació de l’obra “Ordenació i reurbanització dels espais esportius i d’aparcament situats al nord del pavelló esportiu municipal de Torrelavit” i l’inici de la seva licitació.
  3. Aprovació, si escau, les festes locals de Torrelavit per a 2023.

 

Torrelavit, 25 de maig de 2022

L'Alcalde,

 
 

 

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 12.07.2022 | 10:06